•  069 11 406 11
  •  infof@fizikalna-terapija.com

Kineziterapija

Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini.

Za sprovođenje i uspešnost vežbi, potreban je nadzor i stručna pomoć fizioterapeuta.Kineziterapija, ili terapija pokretom, zauzima vodeće mesto u svakoj fazi lečenja ili rehabilitacije. Glavni cilj kineziterapijskog lečenja je uspostavljanje fiziološke funkcije, povređenog segmenta ili čitavog tela. To se postiže primenom adekvatno prepisanim i pravilno doziranim vežbama. Terapija pokretom se sprovodi kod mnogih patoloških stanja usled kojih se narušavaju motorne funkcije pacijenta. U ambulanti „ ESKULAP MEDIKA PLUS“ primenjuju se jednostavne metode i klinički ispitane metode kineziterapije u tretmanu svih vrsta mišićno-skeletnih oboljenja i povreda.

Kineziterapija je terapija pokretom.
Tissot, 1981.godine piše:
“Pokret po svom delovanju zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok ostala medikamentozna sredstva ne mogu zameniti pokret”.

“ESKULAP MEDIKA PLUS” ambulanti kineziterapija se sprovodi individualno, u zavisnosti od opšteg stanja organizma (kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta, da li se nekada bavio sportom…).
Terapijski efekti kineziterapije su: povećanje obima pokretljivosti u zglobovima, povećanje mišićne snage i elastičnosti, poboljšanje kordinacije i ravnoteže, korekcija položaja tela i deformiteta, smanjenje bola kao i poboljšanje funkcije disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje,a najvažnije zbog čega i kineziterapija postoji je stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti.

Kineziterapijske vežbe radimo kod osoba sa:
– Ortopedskim problemima (iščašenja, uganuća zglobova, problemi sa meniskusom, prelomi, pre- i post- operativna rehabilitacija, sportske povrede…), s ciljem da se ojača oslabljena muskulatura, poveća obim pokreta, smanji bol, vrati normalan hod, preveniraju kontrakture.
– Neurološkim problemima (povrede mozga, kičmene moždine, stanja nakon moždanog udara, oštećenja perifernih nerava, polineuropatije, cerebralna paraliza i sl.) primenom maneulne terapijske metode i Vojta metode.– Reumatološkim problemima (degenerativni i vanzglobni reumatizam, artroze kuka i kolena, cervikalni i lumbalni sindrom), sa ciljem da se smanji bol, očuva i poboljša funkcija kičmenog stuba, zglobova i snaga mišića.

Oblici kineziterapije koje sprovodimo u ambulanti su:

– Edukacija zaštitnih položaja i pokreta
– Vežbe disanja
– Vežbe relaksacije
– Kineziterapija za cervikalni sindrom
– Kineziterapija za lumbalni sindrom
– Kineziterapija kod perifernih artroza (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)
– Kineziterapija posle preloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)
– Vežbe za osteoporozu
– Korektivna gimnastika (kod dece i starijih osoba)
– Vežbe za skoliozu i kifozu
– Vežbe za korekciju ravnih stopala
– Vezbe po Vojti (za bebe)

 

 

Latest News