•  069 11 406 11
 •  infof@fizikalna-terapija.com

Korektivne vežbe za decu kod raznih deformiteta i stanja

Eskulap Medika Plus, Sombor

Korektivne vežbe za decu kod raznih deformiteta i stanja

U Ambulanti Eskulap Medika Plus radimo:

Individualni rad sa decom i odraslima
Precizna procena stanja tela
Korekcija posture, biomehanike i deformiteta kod dece
Sistemsko rešavanje zdravstvenog problema
Trajanje jednog kineziterapijskog tretmana je od 60 do 90 minuta

 

 

 

 

Usluge i terapije

 • Rehabilitacija pacijenata
  Medicinska rehabilitacija podrazumeva sve postupke i aktivnosti kojima je cilj da smanjimo posledice oboljenja ili…
 • Ostale usluge i terapije
  Ostale usluge i terapije Koje sve usluge i terapije vam Eskulap Medika pruža Uz dijagnozu koji fizijatar postavi, prilaže…
 • Kineziterapija
  Kineziterapija Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u…
 • Vežbe po Vojti
  Vežbe po Vojti Vojtina funkcionalna dijagnostika Primena položajnih reakcija u proceni motoričke zrelosti deteta. Osnivač terapije je dr…