•  069 11 406 11
 •  infof@fizikalna-terapija.com

Elektroterapije i druge terapije

Eskulap Medika Plus, Sombor

Ostale usluge i terapije

Koje sve usluge i terapije vam Eskulap Medika pruža

Uz dijagnozu koji fizijatar postavi, prilaže se i uputstvo za određenu vrstu fizikalne terapije koja će optimalno uticati na stanje pacijenta, uz prisustvo i kontrolu od strane fizioterapeuta. U odnosu na fizičke agenske koje fizikalna terapija primenjuje ,bavimo se različitim vidom procedura i terapija:
Elektroterapija, kineziterapija, sonoterapija, magnetoterapija, kinezitejping, fototerapija, laser, termoterapija, krioterapija, manuelna terapija, korektivne vežbe, masaža.

ELEKTROTERAPIJA
Elektroterapija predstavlja primenu električne energije u cilju postizanja terapijskog efekta. Svoju primenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnog efekta na strukture mišićnog i nervnog sistema. Elektoterapijom se postiže toplotni efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova i poboljšanje cirkulacije, analgetski efekat stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola, povećanje mišićne mase, stimulacija oštećenih nervnih vlakana i antiedematozni efekat.
1. Interferentne struje ili “ukrštene struje” Nemecove struje su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. Ima primenu kod: (Degenerativnih i reumatskih oboljenja,trauma, iščašenja, uganuća, preloma,sportskih povreda,pareze i paralize, cervikalnog i lumbalnog sindroma)
2. TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola. Primenjuje se kod svih ortopedskih, reumatoloških I neuroloških stanja.Efikasan kod otklanjanja BOLA.
3. Elektrostimulacija predstavlja nadražaj strujom određenog intneziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) ili atrofiranih mišića koji nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Razni oblici elektrostimulacije koriste se i kod zdravih osoba radi poboljšanja fizičke sposobnosti.
4. Elektroforeza predstavlja unošenje lekova u organizam putem konstantne jednosmerne struje. Elektroforeza omogućava da lek za najkraće moguće vreme prodre na mesto povrede ili zapaljenja. Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.
5. Galvanska struja predstavlja jednosmernu konstantnu struju koja ne menja smer i jačinu. Galvanska struja izaziva hiperemiju u koži i dubljim tkivima kroz koja prolazi i smanjuje bol. Hiperemija poboljšava trofiku tkiva, smanjuje otok i zapaljenje. Indikacije za primenu galvanske struje su zatvorene povrede tkiva, otvorene povrede nakon zarastanja rana, kao preiprema za kineziterapiju, sva bolna stanja posle povreda, oboljenja arterijskih krvnih sudova, mlitave paralize posle oštećenja perifernih nerava.
6. Dijadinamične struje spadaju u niskofrekventne impulsne struje.Najcešće se u terapijskoj primeni koristi kombinacija tih modulacija, kako bi se postigao što bolji efekat. Postoji sklonost tkiva i receptora u koži ka brzoj adaptaciji na dijadinamične struje, pa se to izbegava čestim promenama polariteta i modulacija u toku terapijske primene. Dejstvo ove vrste elektroterapije je analgetsko i njega dobijamo pokrivanjem osećaja boli podražajem receptora za vibracije. Takođe dijadinamik deluje na širenje krvnih sudova te izaziva lokalno jaku hiperemiju koja može dovesti i do smanjenja otoka. Kod povišenog tonusa mišića dijadinamik dovodi do njegovog smanjenja. Posebno se zapažaju pozitivni efekti kod Sudekove bolesti koja se javlja posle dugotrajne imobilizacije povreda ekstremiteta
7. Laseroterapija,laser se koristi u različitim oblastima savremene medicine. Nasuprot snažnim laserima koji se koriste u hirurgiji (30 W i više), u fizikalnoj terapiji se koriste atermalni, terapeutski laseri male snage (do 500 mW). Kada je u pitanju fizikalna terapija, sada se najčešće koristi infracrveni diodni laser. Ovaj laser se od drugih razlikuje po većoj dubini prodiranja, snažnom bio-stimulativnom efektu i jednostavnom upotrebom. Laseri male snage imaju raznovrsne složene fotobiološke efekte.Terapijska dejstva LASERA– snažno analgetsko (dejstvo protiv bola)– snažno antiinflamatorno (protiv upale)– izrazito biostimulativno dejstvo (regeneriše – obnavlja tkiva)– antiedematozno (modifikuju hidrostatski i osmotski pritisak pri čemu se intersticijalna tečnost resorbuje)
8. Sonoforeza i terapija Ultrazvukom.Ultrazvuk zbog svog dvostrukog delovanja, mehaničkog i toplotnog, predstavlja veoma efikasno sredstvo u terapiji brojnih patologija nervnog i koštano-mišićnog sistema. Poboljšava mikrocirkulaciju, relaksaciju tkiva i ubrzava metabolizam.
9. Krioterapija predstavlja primenu hladnoće (leda) u fizikalnoj terapiji. Hladnoća na krvne sudove deluje tako što ih sužava, nakon čega dolazi do njihovog naglog širenja uz jaku navalu krvi.
10. IR lampa infracrvenim zracima zagreva tkivo, povećava cirkulaciju, ubrzava metabolizam i vrši vazodilataciju krvnih sudova.
11. Termoterapija je oblast fizikalne terapije u kojoj se lečenje obolelih i povređenih, kao i u profilaksi vrši veštačkim dovođenjem toplote organizmu ili odvođenjem iste iz organizma hlađenjem (krioterapijom).
12. Ruske struje se koriste za stimulaciju zdravih mišića, za povećanje snage i poprečnog dijametra mišića.Ove struje se koriste i u slučajevima kada je zbog dužeg mirovanja nastala atrofija mišića, pa je pokret otežan ili nemoguć i kod određnog stepena skolioze za jačanje leđnih mišića.

Usluge i terapije

 • Rehabilitacija pacijenata
  Medicinska rehabilitacija podrazumeva sve postupke i aktivnosti kojima je cilj da smanjimo posledice oboljenja ili…
 • Kinezitejping
  Kinezitejping Neuromuskularni kineziotejping je tehnika koja se sastoji u postavljanju elastične, lepljive trake na kožu u…
 • Kineziterapija
  Kineziterapija Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u…
 • Manualna terapija
  Manualna terapija Manuelne tehnike su bezbolne, sigurne, akademske tehnike lečenja uz pomoć ruku fizioterapeuta. Trenutno u svetu…