•  069 11 406 11
 •  infof@fizikalna-terapija.com

Sportske povrede i sportska rehabilitacija

Eskulap Medika Plus, Sombor

Sportske povrede i sportska rehabilitacija

Bavljenje sportom nosi sa sobom i povećan rizik od povređivanja. Biti “van stroja” zbog povrede je priličan stres za svakog sportistu. Nekada je u pitanju i prekid sportske karijere.

Sportske povrede se dele na akutne i hronične. Akutne nastaju usled trenutnog dejstva sile koja prevazilazi potporu našeg organizma, te dovodi do mehaničnog oštećenja tkiva (najčešće mekih tkiva). Meka tkiva poput mišića, ligamenata i tetiva daju potporu našim zglobovima, učvršćuju ih i sprečavaju nastanak povrede. Ona se suprotstavljaju sili koja deluje na naše telo do određene granice, posle čega dolazi do oštećenja mekih tkiva-odnosno istegnuća, parcijalnih i totalnih ruptura.

Hronične sportske povrede se nazivaju i povrede preopterećenja. Javljaju se kao posledica učestalog dejstva sile prilikom stalnog ponavljanja pokreta, koji su karakteristični za određenu vrstu sporta.Ta sila je kumulativnog karaktera,te jednog trenutka telo ne može da izdrži isti napor, pa dolazi do „tačke pucanja“. To su najčešće razne povrede ligamenata, upala tetiva, upale pripoja tetiva za kost, upale burzi-sluznih kesa, takozvani stres prelomi koji nastaju usled ponavljanog mehaničkog stresa na pojedine kosti.

Povrede kod sportista najčešće se dešavaju zbog ulaska u napor bez predhodnog zagrevanja, loše koordinacije pokreta u toku vežbanja, prenaprezanja u toku treninga, skraćenja muskulature razvijene vežbama snage.

NAJČEŠĆE TRETIRANA PATOLOGIJA SPORTSKIH POVREDA KOJOM SE BAVIMO JESTE:
1. Povrede mišića i tetiva
2.Bolovi u ramenu, kolenu, zglobu kuka, skočnom zglobu, stopalu, bol u leđima…
3.iščašenja zglobova (rame, čašica kolena, skočni zglob…)
4.Distorzije zglobova
5.Kontuzije mekih tkiva
6.Teniski lakat
7.Prelom kosti
8.Preoperativna priprema
9.Brz oporavak posle hiruške intervencije
10.Tendinitisi (upale tetiva)
11.Povreda ligamenata kolena
12.Entezitisi (upale pripoja tetiva za kost)
13.Burzitisi (upale burze)
14.Stres prelomi

Usluge i terapije

 • Kineziterapija
  Kineziterapija Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u…
 • Kinezitejping
  Kinezitejping Neuromuskularni kineziotejping je tehnika koja se sastoji u postavljanju elastične, lepljive trake na kožu u…
 • Vežbe po Vojti
  Vežbe po Vojti Vojtina funkcionalna dijagnostika Primena položajnih reakcija u proceni motoričke zrelosti deteta. Osnivač terapije je dr…
 • Ostale usluge i terapije
  Ostale usluge i terapije Koje sve usluge i terapije vam Eskulap Medika pruža Uz dijagnozu koji fizijatar postavi, prilaže…